Centrum akcií pripnite ako bočný panel v systéme Windows 10

Centrum akcií, známe tiež ako Centrum akcií alebo Centrum akcií, je bočný panel v systéme Windows 10, ktorý sa zobrazí, keď stlačíte kombináciu klávesov Win + A alebo keď kliknete na štvorcovú ikonu vo forme správy v zásobníku. Aby ste zakaždým nerobili zbytočné akcie, je možné tento bočný stĺpec opraviť v systéme Windows 10. Bude to veľmi užitočné pre tých, ktorí majú dva monitory a majú veľa upozornení z rôznych e-mailov, webových stránok, okamžitých správ atď.

Vo Windows 10 nechajte bočný panel vždy otvorený

Stlačte kombináciu klávesov Win + R a zadajte príkaz regedit, čím otvoríte editor databázy Registry. V registri choďte po ceste:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\Launcher
  • Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne pole pravým tlačidlom myši a potom na položku Nové> 32-bitová hodnota DWORD.
  • Pomenujte ho DisableLightDismiss.
  • Dvakrát kliknite na parameter DisableLightDismiss a nastavte hodnotu na 1 .

Raz otvorte Centrum akcií a skúste otvoriť Prieskumník súborov alebo iný priečinok. Pomocou druhého kliknutia možno stĺpec zavrieť. 

DisableLightDismiss 1