Kreslenie v kalkulačke Windows 10

V systéme Windows 10, verzia 2004, aplikácia kalkulačka dostala novú funkciu „ vykreslenie grafu “. Poďme sa pozrieť na to, ako zostaviť grafy v aplikácii kalkulačka.

Krok 1 . Spustite aplikáciu kalkulačka, kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu a potom vyberte možnosť „ Grafy “.

Plotovanie

Krok 2 . Rozšírte okno kalkulačky pre jednoduchšie použitie. V stĺpci „Zadajte výraz“ musíte zadať funkciu alebo rovnicu. Napríklad som zadal y = 2x + 1 a stlačil Enter, potom sa automaticky zobrazil graf. Môžete kliknúť na zdieľať a formát PNG je možné odoslať prostredníctvom aplikácie Pošta.

vytvoriť graf v kalkulačke systému Windows 10

Nástroj na analýzu rovníc

Krok 1 . Pole výrazov nielenže zobrazuje rovnicu alebo funkciu, ale má aj analytický nástroj, aj keď nemusí byť k dispozícii pre všetky typy rovníc. Kliknite na ikonu blesku.

analyzovať funkciu

Krok 2 . Potom budete analyzovať funkciu s popisom.

syntaktická analýza a analýza funkcií

Poznámka : Môžete tiež prispôsobiť farbu čiary grafu, hrúbku X, Y atď.