Ako nájsť GUID pevného disku a zväzku v systéme Windows 10

Disky a zväzky v systéme Windows 10 majú jedinečný identifikátor nazývaný GUID. Ak potrebujete nájsť GUID disku alebo zväzku v systéme Windows 10 a uprednostňujete najjednoduchší možný spôsob, môžete použiť nástroj Diskpart a jednoduchý príkaz PowerShell. Vykonanie vyššie uvedených príkazov nebude mať za následok žiadnu stratu údajov. Môžete ich spustiť na svojom systémovom disku, keď je ešte používaný.

Ako nájsť GUID pevného disku

Ak potrebujete nájsť identifikátor GUID pre externý pevný disk alebo pre disk, ktorý sa v súčasnosti používa, otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúce príkazy:

  1. Diskpart - Spustite nástroj.
  2. list disk - Zobrazí zoznam všetkých aktuálne pripojených diskov.
  3. select disk 1- Vyberte disk, ktorý potrebujete. Obrázok ukazuje, že ich mám dve. Pre externý pevný disk som vybral číslo 1.
  4. uniqueid disk - Ukazuje kód (ID) pevného disku.

Zistite ID disku pomocou CMD

Ako nájsť GUID zväzku

Ak potrebujete nájsť GUID zväzku, otvorte ako správca PowerShell a zadajte príkaz:

  1. GWMI -namespace root\cimv2 -class win32_volume | FL -property DriveLetter, DeviceID

Zistite ID zväzku cez PowerShell