V systéme Windows 10 sa letný čas neprepína

Ak žijete v krajine, kde existuje letný čas, môžete zistiť, že v systéme Windows 10 nefunguje možnosť „ Automaticky zmeniť na letný čas a späť “, ktorá je sivá, čo znamená, že ju nemožno zapnúť ani vypnúť. Faktom je, že Windows 10 automaticky detekuje, či sa v krajine nachádza letný čas (DST) , a ak tam nie je, parameter bude v systéme nedostupný a nemôžete ho prepnúť. Táto príručka je o tom, ako opraviť letný čas v systéme Windows 10, keď sa neprepína.

Automaticky prejsť na letný čas a späť

1. Zmeňte časové pásmo

Prejdite do ponuky Možnosti > Čas a jazyk > Dátum a čas > vpravo a vyberte iné časové pásmo s letným časom.

Opravte letný čas

2. Povoľte letný čas prostredníctvom registra

Stlačte kombináciu klávesov Win + R a zadajte príkaz regedit, čím otvoríte editor databázy Registry. V registri choďte po ceste:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
  • Vpravo nájdite parameter DynamicDaylightTimeDisabled a nastavte hodnotu na 0 .
  • Ak chcete aktualizovať letný čas, môžete nastaviť 1 .

Povoliť letný čas prostredníctvom registra