Ako zistiť, či je HDD alebo SSD nainštalovaný na počítači so systémom Windows 10

Kúpili ste si notebook alebo počítač a chcete vedieť, ktoré úložné zariadenie, SSD alebo HDD, je na ňom nainštalované? Jednotky pevných diskov (HDD) majú dlhú životnosť a disky SSD sú známe svojou rýchlosťou. V systéme Windows ľahko zistíte, aký typ disku máte - HDD alebo SSD. Poznamenávam skutočnosť, že správca úloh a štandardné metódy opísané na internete nie vždy umožňujú určiť typ disku. Preto použijeme univerzálnu metódu prostredníctvom CMD, ktorá je vhodná pre systémy Windows 10 / 8.1 / 7, a dokonca môžete určiť typ disku, keď sa systém nespustí.

Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte:

  • PowerShell "Get-PhysicalDisk | Format-Table -AutoSize"

Zistite HDD alebo SSD cez CMD